Бидний тухай

Сайн байна уу? Бид YDMN (Youth Diaspora Mongolian Network) буюу Тархсан Залуу Монголчуудын Сүлжээ байна. Бид хамтдаа Эзэн Есүс Христийн дотор цуглаж, нөхөрлөж, Бурханы үгнээс суралцан Түүний хаанчлалыг Монгол залуучуудтайгаа хамт өргөжүүлэн, тархсан Монголчуудыг Бурханы дотор нэгтгэх хүсэл эргмэлзэлтэйгээр үйлчилж байна.

Хүссэн үедээ бидэнтэй холбогдоорой... Бурхан дотор Бурханы хүслийг хамтдаа биелүүлцгээе...

 

The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates