Номлол

02
10-р сар
2013

Бурханыг, Есүсийг мэдэх нь мөнх амь мөн

Хуан Пил Нам

Бурханд хайртай Бурханы зарц, сонирхолтой, инээдтэй Монголоор супер ярьдаг хагас Монгол пастор.

Мөнх амь гэдэг нь Намайг илгээсэн Бурхан ба Миний тухай мэдэх нь мөнх амь мөнх. 

 

02
10-р сар
2013

Эзэний замыг бэлтгэгч

И Хуан Гюу

Матай 3:1-3

Иоханы талаар юу гэж боддог вэ? 

Бидний мэдэж байгаачлан Иохан маш олон үйлсийг хийсэн. Олон хүмүүст Бурханы хаанчлалыг тунхаглан, хаад дээдсийн буруу зөрүүг чичлэн, ямар ч эш үзүүлэгчээс илүүг гүйцэтгэдэг. 

The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates