Сургаалт өгүүллэг

06
10-р сар
2013

Уучлах гэдэг ухааных

Уучлах гэдэг ухааных

Дунд сургуулийн багш сурагчдадаа нэгэн туршилтанд оролцохыг хүсч байгаа эсэхийг нь асуулаа. Мэдээж энэ нь амьдралын гэсэн тодотголтой байсан нь хүүхдүүдийн сонирхлыг ихэд татсан учраас тэд ч дуртай нь аргагүй зөвшөөрөв. 

The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates