Дууны үг Archive

Бид өдрөөс өдөрт дууны үгийн сангаа өргөжүүлэн байгаа билээ. Та өөрийн хүссэн дууныхаа үгийг сайтын дээд хэсэгт байрлах хайх (search) хэсэгт бичиж хайгаарай... Бурхан ивээх болтугай...

Дууны үг Files

Мөхөгшүй гэрэл

Updated on 22 7-р сар 2016

Уухай

Updated on 08 7-р сар 2016

Далай - Oceans (Hillsong)

Updated on 18 3-р сар 2015

Дуусашгүй

Updated on 05 3-р сар 2015

Wake - Та сэргээгээч

Updated on 31 1-р сар 2015

Есүс Таны цус надад

Updated on 31 1-р сар 2015

Цор ганц

Updated on 27 12-р сар 2014

Эзэнд би ирлээ

Updated on 20 12-р сар 2014

Өөртөө ойртуулаач

Updated on 13 12-р сар 2014

Үүрийн шүүдэр мэт

Updated on 13 12-р сар 2014

The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates